15th Battle of the Kings
Final Ranking
1. Royal College (31 Pts./651.25 SB)                      
                         
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Kavikeshawa PB SRI 1 1 1 1 1 1 6 6 100.0 1200
2 Amarasena KH SRI 1 1 1 0 1 1 5 6 83.3 1200
3 Nallahandi KYJ SRI 1 0 1 1   3 5 70.0 1200
4 Kottahachchy KOV SRI 1 1 1 1 1 5 6 91.7 1200
5 Kavikeshawa KG SRI 1 1 1 1 1 5 6 91.7 1200
6 Siriwardena PB SRI           0 0 1 0.0 1200
  Samarakone UL SRI 1 1 1 1 1 5 6 91.7 1200
11. Devapathiraja College Boys (25 Pts./500.75 SB)              
                         
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Lakshitha HHS SRI 1 1 1 0 1 4 6 75.0 1200
2 Priyadarshana YD SRI 1 1 0 1 1 1 5 6 83.3 1200
3 Edirisinghe DLY SRI 1 1 0 0 1 0 3 6 50.0 1200
4 Madusanka LLP SRI   1         1 1 100.0 1200
5 De Silva BSA SRI   1 0 1 3 5 60.0 1200
6 Manuranga GGN SRI 1 1 0 0 1 3 6 58.3 1200
  Madusanka DKH SRI 1 1 1 0 1 1 5 6 83.3 1200
2. Vidyartha College (23 Pts./494.75 SB)                    
                         
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Jayakody JRMHK SRI 1 1 0 0 0 2 6 41.7 1200
2 Kulasekara DMTK SRI 1 1 1 0 1 4 6 75.0 1200
3 Bandara Dhanushka SRI 1 1 1 1 1 5 6 91.7 1200
4 Udage HM SRI         0 2 25.0 1200
5 Yatanwala MSM SRI 1 1 0 1 0 3 6 58.3 1200
6 Ariyawans KAPM SRI 1 1 1 1 0 1 5 6 83.3 1200
  Kumara MHN SRI 1 0 0 1     2 4 50.0 1200
3. Musaeus College (22 Pts./389.50 SB)                    
                         
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Karunanayake Chathuri SRI 1 0 1 0 1 1 4 6 66.7 1200
2 Perera Panchali SRI 1 0 1 1 1 4 6 75.0 1200
3 Ranasinghe Sachini SRI 1 1 1 1 1 5 6 91.7 1200
4 Kodituwakku Himasha SRI         1 1 2 75.0 1200
5 Anoratna Dilmi SRI 1 0 0 0     1 4 25.0 1200
6 Wickramasinghe Ishini SRI 1 0 0 0 1 1 3 6 50.0 1200
  De Costa Thanuri SRI 1 0 0 1 3 6 50.0 1200
4. Royal College A (21 Pts./436.50 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Elwitigala DD SRI 1 0 1 1 0 3 6 58.3 1200
2 Ganepola LS SRI 1 1 0 0 3 6 50.0 1200
3 Kuruwitage YK SRI 1 1 0 1 4 6 66.7 1200
4 Bandara BMKS SRI 0 0   1 0   1 4 25.0 1200
5 Ediriweera SW SRI 1 0 1 1 1 0 4 6 66.7 1200
6 Kulasinghe N SRI     0     1 1 2 50.0 1200
  Perera HM SRI 1 1 1 1 0 4 6 75.0 1200
20. Nalanda College (20 Pts./412.75 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Chandula S SRI 0 1 1 3 6 58.3 1200
2 Ranaweera TU SRI   0     0 3 16.7 1200
3 Madhushan Tharusha SRI 1 0 0 1 0 0 2 6 33.3 1200
4 Punchihewa GPKPG SRI 1 1 1 1 0 4 6 75.0 1200
5 Jayasundara PKUM SRI 1 1 1 1 1 5 6 91.7 1200
6 Abeywickrama S SRI     1   2 3 66.7 1200
  Uyanhewage TK SRI 1 0 1 0 0 2 6 41.7 1200
5. Mahamaya Girls College (20 Pts./366.25 SB)                
                         
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Malwana LI SRI 1 0   0 0 1 5 30.0 1200
2 Pallegoda SS SRI 1 0 1 0 3 6 50.0 1200
3 Siriwwardana CJ SRI 1 0 0 1 0 0 2 6 33.3 1200
4 Perera AM SRI 1 0 1 1 + 1 5 6 83.3 1200
5 Hettiarachchi SM SRI   0 0   1   1 3 33.3 1200
6 Ambanwala LT SRI 1 1 1 1 + 1 6 6 100.0 1200
  Attygalla VC SRI 1   0 0   1 2 4 50.0 1200
21. S. Thomas College (20 Pts./310.50 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Visnuprian R SRI 1   1 0 0 2 5 50.0 1200
2 Abenayake SA SRI 1 1 0 1 1 1 5 6 83.3 1200
3 Paul JS SRI   1 0     1 2 3 66.7 1200
4 Jayasekera MDS SRI 1 1 0 1 0 1 4 6 66.7 1200
5 Chang KM SRI 0 1 0 1 0   2 5 40.0 1200
6 Wijeratne WDRT SRI 0 1 0 1 1 3 6 58.3 1200
  Pathirana APUM SRI 1   0 0 0 1 5 30.0 1200
7. Royal College B (19 Pts./346.25 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 De Alwis DT SRI 0   1 1   0 2 4 50.0 1200
2 Vithanage Yohan SRI 0 0 1 1 1 0 3 6 50.0 1200
3 Anjana Thisaru SRI 0 1   1 0 1 3 5 60.0 1200
4 Harishman S SRI 1 1 1 1 1 0 5 6 83.3 1200
5 Bandara Vikum SRI   1 0 1   2 4 62.5 1200
6 Amarasena TG SRI 1 0 1 0 3 6 50.0 1200
  Francis M SRI 0 0 0   1 0 1 5 20.0 1200
6. Visakha Vidyalaya (19 Pts./337.50 SB)                    
                         
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Amarasena Tharushi SRI 1 1 0 1 4 6 66.7 1200
2 Gunawardena DS SRI 0 0 1   1 2 5 50.0 1200
3 Sammani Maneesha SRI 1 1 0 1 4 6 66.7 1200
4 Yashora Tiyumi SRI 1 + 1 0 1 0 4 6 66.7 1200
5 Gunawardena Agana SRI 1 1   0 0 0 2 5 40.0 1200
6 Kulatunga Dinithi SRI     0     2 25.0 1200
  Gunasekara Supuni SRI 1 1 0 0 0 2 6 41.7 1200
14. Hindu College (19 Pts./296.25 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Sriram A SRI 0 1 0 1 3 6 50.0 1200
2 Prashanth P SRI 0 1 + 0 1 3 6 58.3 1200
3 Aruran T SRI 0 1 1 -   2 5 50.0 1200
4 Sairajh E SRI 0 1 + 1 0 1 4 6 66.7 1200
5 Yashanthan S SRI   1 0   0 1 2 4 50.0 1200
6 Yathurshan K SRI 0 1   0 1 2 5 50.0 1200
  Gajanan T SRI 0   0 1   1 2 4 50.0 1200
23. St. Mary's College (19 Pts./288.75 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Anuradha Nuwan SRI 0 1 1 1 0 1 4 6 66.7 1200
2 Yoshitha Isuru SRI 0   1 0 1 2 5 50.0 1200
3 Bandara Nayanajith SRI 0 1 0 1 3 6 50.0 1200
4 Naveen Supun SRI         1 2 50.0 1200
5 Uduwana Dimuthu SRI 0 1 1 0 1 3 6 58.3 1200
6 Kannangara Bathiya SRI   0 0 1 1 2 5 50.0 1200
  Kaluarachchi AS SRI 0 1 0 2 6 41.7 1200
8. Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya (18 Pts./285.25 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Jayarathne HM SRI   1 0 1 0 2 5 50.0 1200
2 Maddumage SS SRI   - 1 0 2 5 40.0 1200
3 Wijesooriya HM SRI 0 1 1 0 + 0 3 6 50.0 1200
4 Gunaratne MS SRI 0 1 1 0 1 3 6 58.3 1200
5 Somasiri HSG SRI 0 1 1 0 1 0 3 6 50.0 1200
6 Kumari WPVR SRI 1 0   2 5 50.0 1200
  Piyathilaka CJ SRI 0 1   1     2 3 66.7 1200
19. Mahanama College (18 Pts./342.50 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Lokubalasuriya Dulanka SRI 1 0 0 0 2 6 33.3 1200
2 De Silva US SRI 1 1   1 1 4 5 90.0 1200
3 Jayasuriya K SRI     -       0 1 0.0 0
4 Nadeeshan WAI SRI 1 0 1 1 + 4 6 75.0 1200
5 Priyankara Praneeth SRI 0 - - 1 - 1 6 25.0 1200
6 Wijeratne Dulara SRI 0 1 0 0 1 2 6 41.7 1200
  Subasinghe Hasaranga SRI 1 1 - - 3 6 50.0 1200
12. Devapathiraja College Girls (17 Pts./255.50 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Erandika WA SRI 1   0 1 1 1 4 5 80.0 1200
2 Geethika WA SRI 1 0 0 1 1 0 3 6 50.0 1200
3 Chamodya WAS SRI   0         0 1 0.0 1200
4 Saubagyani WM SRI 1 0 0 0 1 0 2 6 33.3 1200
5 Shehana DM SRI 1 0 0 0 1 0 2 6 33.3 1200
6 Tharika KAS SRI 1 0 1 1 0 3 6 58.3 1200
  Niroshani DGK SRI 0 0 1 0 1 1 3 6 50.0 1200
16. Kalutara Vidyalaya (17 Pts./289.50 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Weerakoon DDP SRI 0 1 1 0 1 1 4 6 66.7 1200
2 Poorna HDK SRI 0 0 1 0 0 1 6 25.0 1200
3 Shamintha RAI SRI 0 0 1 0 - 1 6 25.0 1200
4 Samarawera SMLI SRI 1 1 0     2 4 62.5 1200
5 Chathuranga EAS SRI 0   1 0 2 5 40.0 1200
6 Wijewickrama MSW SRI   0     0 3 16.7 1200
  Kumara JTD SRI 1 1 1 + 5 6 83.3 1200
18. Lyceum International School (15 Pts./246.25 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Liyanarachchi Sahan SRI 1 1 0 1 1 4 6 75.0 1200
2 Gamage Niketh SRI 1 1 +   1 1 5 5 100.0 1200
3 Batawala Kanchana SRI 0   0 0 1 5 20.0 1200
4 Madushan Isuru SRI 0   0 0 0 0 0 5 0.0 1200
5 Vithanawasam Danidhu SRI 0 1 0 0   0 1 5 20.0 1200
6 Perera Roshane SRI 0 1 0 0 0   1 5 20.0 1200
  Tirimanna Dilruk SRI   1 1 0 0 2 5 50.0 1200
13. Girls High School, Mt. Lavania (15 Pts./219.25 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Perera JAUN SRI 0 0 1 + 0 0 2 6 33.3 1200
2 Perera LAKR SRI 0   1 0 0 1 5 30.0 1200
3 Erandi JGAV SRI   0   1 4 37.5 1200
4 Disanayaka Punsari SRI 0 0 1 0 2 6 33.3 1200
5 Erangani Lakshika SRI 0 1 1     1 3 4 75.0 1200
6 Savindi Yeshma SRI 0 1 + 0 1 3 6 58.3 1200
  Hasini SADM SRI 0   0 0 1 1 5 30.0 1200
22. Samudra Devi Balika Vidyalaya (15 Pts./171.50 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Achini Maleesha SRI 0   0 1 1 2 5 50.0 1200
2 Maneesha Harini SRI 0 0 1 0 2 6 33.3 1200
3 Chamindi Dilini SRI 0 0 0 0 1   1 5 20.0 1200
4 Hansani Pamodi SRI 1 1 0 0 + 1 4 6 66.7 1200
5 Perera Gayangi SRI 1 0 0 0 + 0 2 6 33.3 1200
6 Rasanjala Sachini SRI 0 0 1 1 + 3 6 58.3 1200
  Sakunika Manavee SRI   0       0 0 2 0.0 1200
9. Anula Vidyalaya (14 Pts./222.00 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Weerasinghe LD SRI 1 0 0 0 0 1 6 25.0 1200
2 Deerasinghe TS SRI 0 1 0   0 0 1 5 20.0 1200
3 Weerasooriya SN SRI 0   0 0 1   1 4 25.0 1200
4 Rupasinghe TN SRI 1 1 0 0 1 0 3 6 50.0 1200
5 Pamudika Kulakshi SRI   1   0   0 1 3 33.3 1200
6 Gunaratne CS SRI 1 1 1 1 0 4 6 75.0 1200
  Silva SD SRI 0 1 0 0 1 2 6 41.7 1200
17. Ladies' College (14 Pts./162.25 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Perera Thimali SRI 0 0 0 0 1 6 16.7 1200
2 Fernando Shanella SRI 0 0 1 0 0 1 6 25.0 1200
3 Cader Thahira SRI 0 0 1 1 0 1 3 6 50.0 1200
4 Ariyaratne Aishwariya SRI   0       + 1 2 50.0 1200
5 Dayaratne Oshadhani SRI 0 0 1 1 0 2 6 41.7 1200
6 Senanayake Nirasha SRI 0 0 1 1 1 3 6 58.3 1200
  Katapiaratchi Vindya SRI 0   1 0   1 4 37.5 1200
10. Colombo International School (13 Pts./173.00 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Weerasekera Dinuk SRI 1 0 0 1     2 4 50.0 1200
2 Kang T Heon SRI 1 0 0 1 1 0 3 6 50.0 1200
3 Sanyal A SRI 1 0 0 0 1 0 2 6 33.3 1200
4 Kang T Hulc SRI 0 0 0 1 1 0 2 6 33.3 1200
5 Palipane Maithree SRI 0 0 1   - 0 1 5 20.0 1200
6 Karunaratne Sahan SRI 1 0 0 1 1 0 3 6 50.0 1200
  Kuanliu H SRI       0 0 0 0 3 0.0 1200
15. Holy Cross College (13 Pts./151.50 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Tharuka Shalini SRI 0 0 0 0 + 0 1 6 16.7 1200
2 Rupasinghe Shalinka SRI 0 0 0 1     1 4 25.0 1200
3 Wejerathna Vayani SRI 0 1 0 1 1 1 4 6 66.7 1200
4 Samaranayake Samali SRI 0 1 0 1 1 0 3 6 50.0 1200
5 Ganegoda Dilakshi SRI 0 0 0 0 1 1 2 6 33.3 1200
6 Hettiarachchi Harini SRI         - - 0 2 0.0 0
  Thennakoon Geethya SRI 0 1 0 0 0 1 2 6 33.3 1200
25. Wycherley International School (12 Pts./99.00 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Sivasubramaniam Pratika SRI   0 -   -   0 3 0.0 1200
2 Chandrasekaran Gajanan SRI   0 - 0 0 0 0 5 0.0 1200
3 Vijayakumar Thilanee SRI   0 0 0 0 0 0 5 0.0 1200
4 Jaisankar Kruthika SRI   0 0 1 0 1 2 5 40.0 1200
5 Mackay Shamly SRI     1 0 + + 3 4 75.0 1200
6 Arachchige Ashan SRI   0   0   - 0 3 0.0 1200
  Aishvaran Chandramohan SRI   0 1 1 1 1 4 5 80.0 1200
26. Bishop's College (11 Pts./151.50 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Zarook Najwa SRI   1 - - 0 1 5 30.0 1200
2 Ismail Faraiza SRI     + 0     1 2 50.0 1200
3 Albar Yumna SRI   1     0 1 2 3 66.7 1200
4 Nugaduwa Tarita SRI   0 1 0 0 1 5 30.0 1200
5 Ismail Fazmina SRI   0 1 + - 2 5 50.0 1200
6 Samarawickrama Kaviru SRI   1 0 - 0 1 5 30.0 1200
  Ramanah Ashwini SRI   0 0 1 0 1 5 30.0 1200
24. St. Paul's Girls' School (8 Pts./106.50 SB)
Bo. Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts Gam. % Rtg-
1 Perera SMDVV SRI 0 0 1 1     2 4 50.0 1200
2 Liyanage HS SRI 0 0 0 0 0 1 1 6 16.7 1200
3 Hettiarachchi Hiruni SRI 0   0 0 0 1 1 5 20.0 1200
4 Liyange MK SRI 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1200
5 Kannangara PP SRI 0 0 0 1 - - 1 6 16.7 1200
6 Hettikarannagoda US SRI 1 0   1 - + 3 5 60.0 1200
  Rajapaksha MS SRI   0 0   0 0 0 4 0.0 1200
Source - SRI_LANKA_CHESS@yahoogroups.com
Special Thanks to Mr.Naditha Amarakoon