National Youth Selections 2012 - Kurunegala
Under 16 Girls
Final Ranking
Rank SNo. Name FED Pts Res. BH. BH. Fide
1 4 Dassanayaka D.M.H.B SRI 4 1 14 11 12
2 1 Adikari A.M.S.S.T SRI 4 0 10 9 13
3 6 Dissanayake D.K.T.T SRI 3 12 10 10
                 
4 12 Rajapaksha R.N.M SRI 3 12 10 9
5 14 Wasala W.N.C SRI 3 0 13 11 7
                 
6 5 Dissanayaka Madumadavi SRI 3 0 12 10 11
7 15 Wedaarachchi W.A.T.S SRI 3 0 10 8 8
                 
8 9 Herath R.H.I.U SRI 2 11 9 7
9 13 Siwrathne S.B,y.M.G.P SRI 2 10 8 6
10 2 Akeela Fathima SRI 2 0 12 11 9
11 8 Herath H.M.G.K.K SRI 2 0 12 10 7
12 16 Weerasinghe W.G.O SRI 1 0 8 6 3
13 17 Wijesekara A.I.D SRI 1 0 7 6 5
14 3 Dasanayake Thilakshini SRI 0 0 10 7 0
  7 Ekanayake E.M.L.R SRI 0 0 10 7 0
  10 Jayasooriya I.D.P.M SRI 0 0 10 7 0
  11 Manawdu Sonali SRI 0 0 10 7 0
Special Thanks to Mr. Pradeep Mathara Arachchi