National Youth Selections 2012 - Kurunegala
Under 10 Boys
Organizer(s) : Mr. Werochana Perera, Chess Fedaretion of Sri Lanka
Chiefarbiter : Mr. Werochana Perera (FA)
Arbiter : Mr. Pradeep M.A. (FA)
Town : Maliyadewa College, Kurunegala
Date : 2012/02/10 To 2012/02/12
Final Ranking
Rank SNo. Name FED Pts Res. BH. BH. Fide
1 80 Senevirathne P A H SRI 5 0 14 11 15
2 28 Ekanayaka E M S D SRI 5 0 14 11 15
3 35 Gunawardane I M P T SRI 5 0 13 10 15
                 
4 45 Jayasena R T U SRI 4 0 15 12 14
5 61 Nanayakkara G A D T SRI 4 0 14 12 14
                 
6 57 Madushanka B W M M SRI 4 0 14 11 13
7 26 Edirisinghe E A V V B SRI 4 0 14 11 13
8 42 Jayamanna T S SRI 4 0 14 12 14
9 46 Kahandagama K V SRI 4 0 13 10 12
10 41 Jayamaha J M S M B SRI 4 0 13 11 13
                 
11 59 Methshan W A J SRI 4 0 13 11 12
12 48 Karunarathne W K W SRI 4 0 13 10 14
13 52 Kithalawalaarachchi A S SRI 4 0 13 10 12
14 1 Abeyrathne K A K P SRI 4 0 12 10 12
15 11 Bandara M R SRI 4 0 12 10 13
16 32 Gangoda C R B SRI 4 0 11 9 12
17 75 Sathkumara S M H D SRI 4 0 10 9 10
18 74 Rukunayaka K M V D SRI 3 0 14 11 10
19 71 Rathnayaka S M R T SRI 3 0 13 11 10
20 34 Gunasekara K M SRI 3 0 12 10 12
21 22 Dilmith S R A T SRI 3 0 11 9 8
22 39 Herath H M T B SRI 3 0 14 11 11
23 47 Karunanayaka K M S K B SRI 3 0 13 11 11
24 76 Senadeera L N SRI 3 0 13 10 9
25 27 Edirisinghe E A C I B SRI 3 0 12 10 12
26 33 Gunarathne G A S S SRI 3 0 12 10 11
27 56 Madawala R M M S B SRI 3 0 12 9 10
28 63 Perera B N C SRI 3 0 12 10 11
29 105 Thilakarathne H M U S SRI 3 0 12 10 8
  112 Induwara I S T SRI 3 0 12 10 8
31 92 Weerasooriya W A N SRI 3 0 11 9 9
32 83 Thennakoon D H SRI 3 0 11 9 8
33 53 Soorathissa S P J M SRI 3 0 11 9 10
34 21 De Silva G U SRI 3 0 11 10 10
35 93 Weerathunga C J SRI 3 0 11 9 11
36 98 Wimalarathne I N SRI 3 0 11 9 9
37 77 Senanayaka A M H B SRI 3 0 11 9 8
38 17 Chandrasekara G A T S SRI 3 0 11 9 10
39 81 Silva N S K SRI 3 0 11 9 8
40 106 Pathirathne K K Y SRI 3 0 10 8 10
41 108 Amrathunga AM N L SRI 3 0 10 8 9
42 114 Nawarathne A G C L SRI 3 0 9 7 8
43 99 Yashodana W M S SRI 3 0 8 6 6
44 104 Herath H M B K SRI 3 0 7 7 7
45 101 Wijerathne W A D C B SRI 3 0 7 6 7
                 
46 30 Gamlath J P SRI 2 0 12 10 8
47 100 Jayamaha J M L R B SRI 2 0 11 9 7
48 117 Dissanayaka D M K M SRI 2 0 7 7 4
49 116 Rajasinghe R M G SRI 2 0 13 10 9
50 120 Jayasundara A W L SRI 2 0 12 10 9
51 38 Herath H M A L W SRI 2 0 12 10 8
  54 Kumarasinghe Anuja SRI 2 0 12 10 8
53 73 Ravishanka W A D SRI 2 0 12 10 7
54 64 Perera H M SRI 2 0 11 9 8
55 90 Weerasinghe I D D M SRI 2 0 11 9 5
  113 Bandara W H G L I SRI 2 0 11 9 5
57 119 Hapuarachchi H A I C SRI 2 0 11 8 8
58 23 Dissanayaka D M C M SRI 2 0 10 9 7
59 85 Thilakarathne M M T D SRI 2 0 10 9 6
60 24 Dissnayaka H B S H SRI 2 0 10 8 8
61 12 Bandara P H O V SRI 2 0 10 9 5
62 102 Pathirana P K Y H SRI 2 0 10 8 7
63 79 Senarathne S M D T D SRI 2 0 10 8 3
64 107 Nimesh S M A SRI 2 0 9 8 5
65 51 Kavishka L H M SRI 2 0 9 8 6
66 66 Rajapakshe B B SRI 2 0 9 8 5
67 15 Bokalawela H A M S L B SRI 2 0 9 7 7
68 115 Abeyrathne A H M K N SRI 2 0 8 8 4
69 122 Udukumbura V K B SRI 2 0 8 8 3
70 78 Senanayaka S M I H SRI 2 0 8 7 6
71 49 Kaushalya H M A SRI 2 0 8 7 3
72 60 Munasinghe S B Y SRI 1 0 12 10 4
73 6 Athapaththu A M N C SRI 1 0 12 9 5
74 58 Menusha D L D SRI 1 0 11 9 5
75 109 Jayawickrama S S I SRI 1 0 11 9 3
76 70 Rathnayaka R M D D SRI 1 0 11 9 2
77 69 Rathnayaka D D SRI 1 0 10 7 5
78 124 Senanayaka S N T H SRI 1 0 10 7 3
79 89 Weeraarachchi L A SRI 1 0 9 8 5
80 110 Jayasinghe J M N H SRI 1 0 9 7 5
81 96 Wijesooriya D T D S U SRI 1 0 9 7 4
82 118 Wijesinghe ST A D D N SRI 1 0 9 7 2
83 2 Adasooriya A M S R SRI 1 0 8 7 2
84 123 Herath H P G K SRI 1 0 8 7 1
85 103 Bandara K N A I J SRI 1 0 8 6 4
86 111 Praveen D M M SRI 1 0 7 6 1
87 84 Thilakarathne L P R P SRI 0 12 10 1
88 3 Amarasinghe P V A SRI 0 0 10 7 0
  4 Ariyarathne D M I S M SRI 0 0 10 7 0
  5 Ashan T P D SRI 0 0 10 7 0
  7 Athapaththu A M N C SRI 0 0 10 7 0
  8 Athapaththu P D SRI 0 0 10 7 0
  9 Athpaththu A M D D B SRI 0 0 10 7 0
  10 Bandara K A K D SRI 0 0 10 7 0
  13 Bandara W D D T SRI 0 0 10 7 0
  14 Bashitha M SRI 0 0 10 7 0
  16 Chaluka G SRI 0 0 10 7 0
  18 Chandrasekara U L SRI 0 0 10 7 0
  19 Chandrasena H P SRI 0 0 10 7 0
  20 Dassnayaka D M K S SRI 0 0 10 7 0
  25 Dushmantha R I SRI 0 0 10 7 0
  29 Ekanayaka E M S D SRI 0 0 10 7 0
  31 Ganegoda S K M D T SRI 0 0 10 7 0
  36 Gunawardane I M P T SRI 0 0 10 7 0
  37 Herath B K ' SRI 0 0 10 7 0
  40 Induwara R SRI 0 0 10 7 0
  43 Jayampath A E SRI 0 0 10 7 0
  50 Kaveesha D S S SRI 0 0 10 7 0
  55 Kumarasinghe K M A P SRI 0 0 10 7 0
  62 Nethmira S SRI 0 0 10 7 0
  65 Priyadharshana P S SRI 0 0 10 7 0
  67 Rajapakshe V S SRI 0 0 10 7 0
  68 Rajasinghe M G SRI 0 0 10 7 0
  72 Rathnyaka S M R T SRI 0 0 10 7 0
  82 Sirimanna C D SRI 0 0 10 7 0
  86 Vibath C SRI 0 0 10 7 0
  87 Wanigasekara C T SRI 0 0 10 7 0
  88 Wanninayaka W H M A SRI 0 0 10 7 0
  91 Weerasooriya D N SRI 0 0 10 7 0
  94 Wijesinghe H SRI 0 0 10 7 0
  95 Wijesinghe V SRI 0 0 10 7 0
  97 Wimalarathne D D SRI 0 0 10 7 0
  121 Perera S M S B SRI 0 0 10 7 0
124 44 Jayananda N S S SRI 0 0 9 8 0
Special Thanks to Mr. Pradeep Mathara Arachchi